Urząd Pracy m. st. Warszawy naszym partnerem

Informujemy, że w zaszczytnym gronie naszych Patronów i Partnerów VI edycji Giełdy Mocy znalazł się już po raz kolejny Urząd Pracy m. st. Warszawy. A podczas debaty panelowej głos zabierze Pani Beata Tryc, Kierownik Działu Obsługi Osób Niepełnosprawnych.

Urząd Pracy m.st. Warszawa to instytucja zajmująca się zatrudnieniem właściwie we wszystkich aspektach: Urząd oferuje oferty pracy, pomoc doradców zawodowych, kursy i szkolenia, specjalne programy dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy, usługi dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, staże, stypendia, różnorodne formy wsparcia. Organizuje i uczestniczy w targach pracy oraz innych wydarzeniach związanych z rynkiem pracy. Oferta Urzędu Pracy dotyczy zarówno tych, którzy pragną znaleźć lub zmienić pracę, jak również pracodawców i przedsiębiorców.