Rekomendacje

Dawid Wardziński

Express Kuchnia Marche Galeria Wileńska

Jarosław Rusek

Kierownik Restauracji w Express Kuchnia Marche

Dorota Habich

Pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu PFRON

prof. dr hab. Ewa Pisula

Kierownik Zakładu Psychologii Rehabilitacyjnej
Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Anna Pacek

Menadżer ds. Rekrutacji Sodexo Polska

dr Joanna Telus

Dziekan Wydziału Warszawskiego Staropolskiej Szkoły Wyższej
Paweł Bechciński
Dyrektor ds. Rekrutacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich
SITA Polska Sp. z o.o.

Łukasz Świątkowski

Prezes Zarządu Andra Sp. z o.o.

Mirosław Duda

Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu
ds. Osób Niepełnosprawnych

Krzysztof Michałkiewicz

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Robert Kwiatkowski

Prezes PFRON

Iván Gyurcsík

Ambasador Węgier

Tomasz Lasota

Dyrektor Develey Polska