Rekomendacje

prof. dr hab. Ewa Pisula

Kierownik Zakładu Psychologii Rehabilitacyjnej
Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Anna Pacek

Menadżer ds. Rekrutacji Sodexo Polska

dr Joanna Telus

Dziekan Wydziału Warszawskiego Staropolskiej Szkoły Wyższej
Paweł Bechciński
Dyrektor ds. Rekrutacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich
SITA Polska Sp. z o.o.

Łukasz Świątkowski

Prezes Zarządu Andra Sp. z o.o.

Mirosław Duda

Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu
ds. Osób Niepełnosprawnych

Krzysztof Michałkiewicz

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Robert Kwiatkowski

Prezes PFRON

Iván Gyurcsík

Ambasador Węgier