Projekt Zauważ – Zatrudnij – Zyskaj

Zadanie „Zauważ – Zatrudnij – Zyskaj” II – projekt zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnościami,
w tym głównie z zaburzeniami psychicznymi. realizowane w ramach Konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój Niezależność”
jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Załączniki:

Informacja

harmonogram projektu