Partnerzy i Patronaty

PATRONAT HONOROWY
PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych gromadzi i dystrybuuje środki na aktywizację zawodową oraz rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych Fundusz pełni rolę narzędzia finansowania polskiego systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

PARTNERZY
suez_g

Misją Fundacji SUEZ Jesteśmy z Tobą jest pomoc społeczna, w tym wsparcie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zawodowemu tych osób, pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, a także podejmowanie działań mających na celu wyrównanie szans na znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Dzięki współpracy SUEZ POLSKA i Fundacji SUEZ Jesteśmy z Tobą, w centrali SUEZ Polska w Warszawie zatrudnione zostały 4 osoby z niepełnosprawnościami na stanowiskach administracyjnych, do czego inspiracją były m.in. poprzednie edycje Giełdy Mocy. Grupa SUEZ, do której należy Fundator Fundacji - spółka SUEZ Polska, zatrudnia w Polsce blisko 3 tys. osób w spółkach zajmujących się gospodarką odpadową oraz wodno-kanalizacyjną.

devely

Firma Develey Polska Sp. z o.o. uznany i ceniony producent żywności, budowanej z dumą na unikalnym międzynarodowym dziedzictwie. Od ponad 170 lat wzbogaca swoje doświadczenie w dostarczaniu najlepszej jakości produktów. Firma dba o środowisko naturalne, jest również nastawiona na inne działania w obszarze odpowiedzialności społecznej. Od wielu lat aktywnie i z sukcesem przyczynia się do promowania zatrudnienia wspomaganego poprzez zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

suez_g

Sodexo to społeczność składająca się z klientów, konsumentów i pracowników. Oferuje szeroki wachlarz usług, dzięki któremu wpływamy na poprawę jakości życia, a jednocześnie na realizację celów Klientów i ich Pracowników. Jako pracodawca, Sodexo wspiera różnorodność i wyraża sprzeciw wobec wykluczeniu. W pełni szanujemy i respektujemy prawa człowieka w miejscu pracy, zapewniamy swoim pracownikom zdrowe i bezpieczne warunki pracy.

PATRONAT
lewiatan

Konfederacja Lewiatan jest najbardziej wpływowa polską organizacja biznesowa, reprezentująca interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Zabiega o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu. Dba o trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego.
Skupia ponad 4100 firm zatrudniających w sumie ponad 1 mln osób. Konfederacja jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Jako jedyna reprezentatywna organizacja polskich pracodawców posiada przedstawicielstwo w Brukseli. Należy do BusinessEurope - największej europejskiej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE.
Konfederacja zabiega o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców i dba o ich wizerunek. Monitoruje bariery dla przedsiębiorczości i przygotowuje własną ekspertyzę makroekonomiczną.

izba-francuska

Francusko–Polska Izba Gospodarcza powstała w 1994 r. jako stowarzyszenie przedsiębiorców i od tego czasu nieustannie się rozwija. CCIFP jest niezależną, samofinansującą się organizacją, zrzeszającą obecnie prawie 500 francuskich oraz polskich firm — to jedna z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. CCIFP ma znaczący wkład w rozwój działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i organizacjami pracodawców. Stanowi również doskonałą platformę wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk biznesowych.

polska

Polska Unia Zatrudnienia Wspomaganego
Związek stowarzyszeń, który zajmuje się propagowaniem i rozwojem metody zatrudnienia wspomaganego. Celem działalności Polskiej Unii jest działanie w interesie osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie podjęcia i utrzymania płatnego zatrudnienia na otwartym rynku pracy oraz wspieranie rozwoju zawodowego tych osób.

lacaixa

Fundacja La Caixa realizuje i wypełnia swoją misję poprzez Program „Włącz się”. Został on oparty na innowacyjnej koncepcji współpracy między firmami społecznie zaangażowanymi, a organizacjami pozarządowymi, których beneficjentami są osoby z grup defaworyzowanych.

urzad-pracy

Urząd Pracy m. st. Warszawa to instytucja zajmująca się zatrudnieniem właściwie we wszystkich aspektach: Urząd oferuje oferty pracy, pomoc doradców zawodowych, kursy i szkolenia, specjalne programy dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy, usługi dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, staże, stypendia, różnorodne formy wsparcia. Organizuje i uczestniczy w targach pracy oraz innych wydarzeniach związanych z rynkiem pracy. Oferta Urzędu Pracy dotyczy zarówno tych, którzy pragną znaleźć lub zmienić pracę, jak również pracodawców i przedsiębiorców.

PATRONAT MEDIALNY
praca_pl

Praca.pl to jeden z największych serwisów z ofertami pracy w Polsce. Jest także jednym z najczęściej odwiedzanych przez osoby poszukujące pracę, a także pracodawców, którzy w łatwy sposób mogą dzięki portalowi rekrutować pracowników do swoich firm. Portal zawiera również najświeższe informacje dotyczące rynku pracy i prawa pracy. Prowadzi działalność ułatwiającą znalezienie zatrudnienia, m.in. poprzez rozbudowany dział poświęcony metodom poszukiwania pracy oraz angażowania się w wydawanie poradników z tej dziedziny.

warszawa_g
 
 

Zadanie publiczne: "Giełda Mocy VII edycja - Zauważ-Zatrudni-Zyskaj" współfinansowane jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawa.