Partnerzy i Patronaty

PATRONAT HONOROWY

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych gromadzi i dystrybuuje środki na aktywizację zawodową oraz rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych Fundusz pełni rolę narzędzia finansowania polskiego systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

PARTNERZY

Partner

Misją Fundacji SUEZ Jesteśmy z Tobą jest pomoc społeczna, w tym wsparcie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zawodowemu tych osób, pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, a także podejmowanie działań mających na celu wyrównanie szans na znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Dzięki współpracy SUEZ POLSKA i Fundacji SUEZ Jesteśmy z Tobą, w centrali SUEZ Polska w Warszawie zatrudnione zostały 4 osoby z niepełnosprawnościami na stanowiskach administracyjnych, do czego inspiracją były m.in. poprzednie edycje Giełdy Mocy. Grupa SUEZ, do której należy Fundator Fundacji - spółka SUEZ Polska, zatrudnia w Polsce blisko 3 tys. osób w spółkach zajmujących się gospodarką odpadową oraz wodno-kanalizacyjną.

Firma Develey Polska Sp. z o.o. uznany i ceniony producent żywności, budowanej z dumą na unikalnym międzynarodowym dziedzictwie. Od ponad 170 lat wzbogaca swoje doświadczenie w dostarczaniu najlepszej jakości produktów. Firma dba o środowisko naturalne, jest również nastawiona na inne działania w obszarze odpowiedzialności społecznej. Od wielu lat aktywnie i z sukcesem przyczynia się do promowania zatrudnienia wspomaganego poprzez zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Polska Unia Zatrudnienia Wspomaganego
Związek stowarzyszeń, który zajmuje się propagowaniem i rozwojem metody zatrudnienia wspomaganego. Celem działalności Polskiej Unii jest działanie w interesie osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie podjęcia i utrzymania płatnego zatrudnienia na otwartym rynku pracy oraz wspieranie rozwoju zawodowego tych osób.

PATRONAT MEDIALNY

Praca.pl to jeden z największych serwisów z ofertami pracy w Polsce. Jest także jednym z najczęściej odwiedzanych przez osoby poszukujące pracę, a także pracodawców, którzy w łatwy sposób mogą dzięki portalowi rekrutować pracowników do swoich firm. Portal zawiera również najświeższe informacje dotyczące rynku pracy i prawa pracy. Prowadzi działalność ułatwiającą znalezienie zatrudnienia, m.in. poprzez rozbudowany dział poświęcony metodom poszukiwania pracy oraz angażowania się w wydawanie poradników z tej dziedziny

Zadanie publiczne: "Giełda Mocy VII edycja - Zauważ-Zatrudni-Zyskaj" współfinansowane jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawa.