Galeria

Giełda Mocy 2017

29 listopada 2017r. na PGE Narodowy odbyła się VII edycja Giełda Mocy. Podczas wydarzenia goście mieli okazję do:
  • wysłuchania głosu ekspertów ze świata biznesu, nauki, rynku pracy, oraz środowiska wspierającego osoby z niepełnosprawnością;
  • zapoznania się z dobrymi praktykami zatrudnienia wspomaganego ;
  • poznania korzyści oraz formalnych procedur związanych z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością;
  • poznania wartościowych kandydatów do pracy;
  • wzięcia udziału w jednym z trzech warsztatów, poprowadzonych przez pracodawcę, trenera pracy i osobę z niepełnosprawnością.

Giełda Mocy 2016

19.10.2016 r., w godz. 10:00-14:00 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie odbyła się międzynarodowa VI edycja stworzy przestrzeń do dyskusji, w której głos zabiorą osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny, pracodawcy, przedstawiciele instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych oraz świata nauki.

Giełda Mocy 2015

28 października 2015 roku w Galerii Apteka Sztuki – Zakładzie Aktywności Zawodowej w Warszawie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi zorganizowało 5 edycję Giełdy Mocy, która wpisała się już na stałe w krajobraz wydarzeń związanych z promowaniem zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnością. W tym roku hasło przewodnim była Giełda Mocy to „Zauważ – Zatrudnij – Zyskaj”.

Giełda Mocy 2014

22.10.2014. pracodawcy po raz czwarty zawitali do Zakładu Aktywności Zawodowej Galeria Apteka Sztuki, przy Al. Wyzwolenia 3/5, aby poznać „moc” poszczególnych osób z niepełnosprawnością, a następnie zdiagnozować możliwość jej użycia w swoim środowisku pracy. „Moc” ludzi niepełnosprawnych przejawia się na wiele sposobów… Płynie nie tylko z różnych umiejętności, kompetencji społecznych i cech charakteru, takich jak niesamowity optymizm, otwartość, sumienność, solidność, rzetelność, entuzjazm, zaangażowanie w wykonywaną pracę, ale również – przede wszystkim – z ukochanych pasji, które dostarczają energii do działania, kształtują osobowość i rozwijają kompetencje.

Giełda Mocy 2013

18 czerwca 2013 roku w Galerii Apteka Sztuki Zakład Aktywności Zawodowej doszło do trzeciej edycji Giełdy Mocy. Giełda Mocy jest odpowiedzią na wciąż występujące stereotypy w postrzeganiu osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. To wydarzenie, które promuje zatrudnienie wspomagane osób z niepełnosprawnościami w środowisku biznesowym i instytucjonalnym. Ma ona formułę odwróconą do targów pracy. W tym modelu to kandydat występuje w roli gospodarza i promuje siebie i swoje kompetencje jako potencjalnego kandydata do pracy.
Giełda Mocy 2013_33