Patronat Jarosława Dudy

Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, objął patronatem Giełdę Mocy, pisząc mi.in: „W ten sposób pragnę docenić wysiłek i zaangażowanie Stowarzyszenia w aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych oraz angażowania w tę działalność pracodawców zainteresowanych zagadnieniami zatrudnienia wspomaganego”. Patronat Pana Jarosława Dudy jest dla nas wyjątkowo cenny i w sposób znaczący podnosi rangę projektu i wydarzenia Giełda Mocy.

Patronat Jarosława Dudy na projketem Giełda Mocy
Patronat Jarosława Dudy, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych