Giełda Mocy 2016

Projekt otwiera drzwi rynku pracy dla pracowników z niepełnosprawnościami i modelowo prezentuje najlepsze praktyki zatrudnienia wspomaganego


Giełda Mocy to innowacyjny projekt promujący zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w środowisku biznesowym

Giełda Mocy to targi pracy, ale jedyne w swoim rodzaju. Projekt promuje zatrudnienie wspomagane w szczególny sposób – kojarząc przygotowanych do pracy pracowników z niepełnosprawnościami z pracodawcami w „odwróconej” formule. Przedstawicile firm są zapraszani, aby poznać potencjalnych pracowników – rzetelnych, solidnych i zmotywowanych do podjęcia zatrudnienia i potrafiących zaprezentwać swoje atuty w czasie bezpośredniego spotkania. Kandydat przyjmuje zatem rolę gospodarza, który potrafi promować siebie i przekonywać do własnych predyspozycji zawodowych. Pracodawca otrzymuje tym samym szansę sprawdzenia użyteczności kandydata w swojej firmie, ale też dokładanego zapoznania się z systemem zatrudniania osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, w szczególności z modelem zatrudniania wspomaganego, jaki realizuje Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Projekt mocno akcentuje rola trenera pracy, który ułatwia obu stronom nawiązanie współpracy oraz wykazuje, że jego funkcja znakomicie ułatwia „bezkolizyjne” pozyskanie pracownika i utrzymanie przez niego zatrudnienia.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce jest nadal alarmująco niski – to zaledwie 22% (dane z BAEL za I kwartał 2015 roku)

Giełda Mocy to odpowiedź na niewykorzystaną szansę, jaką jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Statystyki są niestety bezlitosne. Mimo korzystnych dla pracodawców przepisów prawnych, wciąż utrzymuje się stereotyp blokujący dostęp do zatrudnienia niepełnosprawnym pracownikom. Projekt ma ambicje pokazać złudność tego stereotypu, na czym powinno zależeć wszystkim, którzy myślą o dobrze funkcjonującym rynku pracy, którego osoby niepełnosprawne są ważną, ale niewykorzystaną częścią.

Projekt przynosi korzyści zarówno osobom niepełnosprawnym jak i pracodawcom

W zasięgu zainteresowania Giełdy Mocy są dwie grupy społeczne, które projekt zamierza zbliżyć. Z jednej strony to osoby niepełnosprawne poszukujące zatrudnienia i gotowe je podjąć, z drugiej pracodawcy otwartego rynku pracy, którzy interesują się korzyściami wynikającymi z zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Osoby z pierwszej grupy rekrutują się z jednego z ośrodków prowadzonych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi i z sukcesem przeszły proces rehabilitacji społecznej i zawodowej i są gotowe ubiegać się o pracę. Część z nich ma już doświadczenie zawodowe, wszyscy spełniają warunki kwalifikujące do podjęcia zatrudnienia. Pracodawcy otwartego rynku pracy to przedstawiciele sfery biznesu i środowiska instytucjonalnego. Firm, z którymi Stowarzyszenie współpracuje od dawna przy realizacji różnych zadań oraz takich, do których dotrzemy przy okazji tegorocznej edycji Giełdy Mocy.

Giełda Mocy stanowi podsumowanie efektów działań rehabilitacyjnych w placówkach Stowarzyszenia, ale także daje nam możliwość ewaluacji tych działań. Jednym z celów projektu jest też uświadomienie pracodawców, że zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego – to dobra inwestycja. Chcemy, aby wskutek naszych działań, przedstawiciele firm, którzy przyjdą spotkać się z kandydatami – wyszli z ugruntowaną wiedzą, o tym co pracownik posiadający orzeczenie o niepełnosprawności może dać ich przedsiębiorstwom. Podczas samego wydarzenia zostanie zaprezentowany film promujący zatrudnianie wspomagane osób z niepełnosprawnościami, autoprezentacja wybranych kandydatów z niepełnosprawnością oraz prezentacja ich kompetencji i umiejętności, panel dyskusyjny dotyczący zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pracodawcy będą mogli zasięgnąć porad od członków Zespołu Doradczego ds. Zatrudnienia działającego przy Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi oraz odbyć wstępne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

Efekty wypracowane w projekcie warte jego realizacji

Poprzez realizację projektu Giełda Mocy chcemy powiedzieć: warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami. Naszym celem jest dostarczenie im możliwości podniesienia swoich kompetencji zawodowych i doprowadzenie do zatrudnienia. Chcemy także przyczynić się do zmiany społecznej, która polegałaby na zmianie percepcji osoby niepełnosprawnej wchodzącej w rolę pracownika. Promujemy i propagujemy wiedzę o zatrudnieniu wspomaganym i roli trenera pracy w tym procesie.

Nasi kandydaci są już gotowi – przyjdź, zobacz, przekonaj się.


Giełda Mocy