Fundacja Salva Vita

Międzynarodowym Partnerem Merytorycznym tegorocznej edycji Giełdy Mocy jest – Salva Vita Alapítvány, węgierska fundacja, która kreuje nowe rozwiązania w obszarze zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnościami. Nasi Partnerzy podzielą się swoimi doświadczeniami podczas finału wydarzenia w dniu 19.10.2016r.
Serdecznie zapraszamy do udziału!
Fundacja Salva Vita powstała w 1993 roku. Jej głównym celem jest tworzenie równych warunków społecznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz budowanie wielobarwnego, zintegrowanego społeczeństwa.
System pracy Fundacji jest opary na metodologii zaczerpniętej z USA i w inteligentny sposób dopasowanej do węgierskich realiów i potrzeb osób z wszelkiego rodzaju niepełnosprawnościami. W swojej pracy stawiają na dobre rozpoznanie, zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Określają potrzeby tworząc mapę mocnych i słabych stron, wskazując przy okazji obszary wymagające poprawy i kierując swoich klientów podczas zindywidualizowanej pracy w stronę zatrudnienia.
Salva Vita posiada również bogate doświadczenia w obszarze zatrudnienia osób ze spectrum autyzmu, wykorzystując metodę opartą na pełnym rozpoznaniu możliwości i potrzeb. Co pozwala w skuteczny sposób odnajdywać się dorosłym osobom z tym rodzajem niepełnosprawności w środowisku alternatywnego zarządzania zasobami ludzkimi.