Do finału Giełdy Mocy coraz bliżej…

Czas na przestawienie ostatniego Patrona Merytorycznego projektu – Polską Unię Zatrudnienia Wspomaganego.

PUZW jest związkiem Stowarzyszeń, który zajmuje się propagowaniem i rozwojem metody zatrudnienia wspomaganego. Jej głównym celem jest działanie w interesie osób z niepełnosprawnością i zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie podjęcia i utrzymania zatrudnienia oraz rozwoju zawodowego tych osób. PUZW należy do Europejskiej Unii Zatrudniania Wspomaganego (EUSE), dzięki czemu może przekazywać najnowsze informacje, doniesienia z badań oraz wydarzeń dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych i innych grup osób wykluczonych wszystkim zainteresowanym.