Zauważ – Zatrudnij – Zyskaj

Giełda Mocy wpisała się już na stałe w krajobraz wydarzeń związanych z promowaniem zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnością. Jest to spotkanie kierowane do środowiska biznesu, którego ideą jest stworzenie okazji do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością.

Zauważ

Poziom aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce jest bardzo niski. Zaledwie nieco ponad 25% osób z niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym jest w jakikolwiek sposób aktywnych zawodowo. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi od wielu lat realizuje program wspieranego zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami osiągając bardzo dobre rezultaty. Jednym z głównych czynników wpływających na naszą skuteczność (ponad 100 osób, które podjęło i utrzymuje zatrudnienie) jest rzetelna i ciągła współpraca z pracodawcami. Giełda Mocy jest okazją do tego, aby kolejni pracodawcy mogli dostrzec swoich potencjalnych pracowników również w środowisku osób z niepełnosprawnością.

Zatrudnij

Nasze doświadczenia pokazują, że wiele spośród osób z niepełnosprawnością wykazuje nie tylko wysoki poziom zaangażowania i motywacji do pracy, ale w dobrych warunkach staje się wartościowymi, lojalnymi i efektywnymi pracownikami. W trakcie Giełdy Mocy pracodawcy, z którymi Stowarzyszenie Otwarte Drzwi współpracuje w procesie zatrudniania osób z niepełnosprawnością, dzielić się będą swoim doświadczeniem we współpracy z pracownikami z niepełnosprawnością zachęcając innych do podjęcia decyzji o zatrudnieniu tej grupy osób w swoich firmach.

Zyskaj

Mówiąc o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością bardzo często na plan pierwszy wysuwa się aspekt finansowy (zwolnienie z wpłat na rzecz PFRON, dofinansowanie wynagrodzeń). Jako Stowarzyszenie Otwarte Drzwi jesteśmy przekonani, że to, co ostatecznie powinno decydować o utrzymaniu zatrudnienia przez osobę z niepełnosprawnością to wkład, który wnosi w zespół pracowniczy, poziom jej zaangażowania oraz jakość wykonywanej pracy. Różnorodność środowiska pracy od dawna uznawana jest za coś, co wpływa na jej efektywność i jakość. Podczas Giełdy Mocy zaprezentujemy szczegółowo korzyści wynikające z włączenia w zespół pracowniczy osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy pracodawców.

zauwaz-zatrudnij-zyskaj