WEŹ UDZIAŁ W GIEŁDZIE MOCY

Zapraszamy do udziału w Giełdzie Mocy, która odbędzie się 19 października 2016 roku w godzinach 10.00 – 14.00 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66 w Warszawie.

Podczas spotkania przedstawiciele środowiska biznesowego i instytucjonalnego, będą mieli okazję do:

  • zapoznania się z możliwościami zatrudnienia i korzyściami związanymi z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościąprezentowanymi przez pracodawców, przedstawicieli świata nauki, specjalistów zajmujących się wspieraniem osób z niepełnosprawnością, a także przez same osoby z niepełnosprawnością;
  • zapoznania się z doświadczeniami węgierskiej organizacji Salva Vita, której zaproszeni przedstawiciele zaprezentują swoje doświadczenia zawiązane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych i efektywną współpracą z pracodawcami;
  • możliwości wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami;
  • uzyskania wsparcia i doradztwa ze strony specjalistów trenerów pracy;
  • poznania wartościowych kandydatów do pracy.

Tegorocznymi partnerami wydarzenia są: Uniwersytet Warszawski, Polska Unia Zatrudnienia Wspomaganego oraz Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą.
Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o potwierdzenie udziału: m.chrzanowska@otwartedrzwi.pl / 502 866 653