Giełda Mocy

Promuje zatrudnienia wspomagane osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy w środowisku biznesowym i instytucjonalnym.


Z jednej strony jest to okazja do zaprezentowania i podsumowania naszych całorocznych działań. Przedstawienie dobrych praktyk firm, z którymi udało nam się nawiązać współpracę oraz efektów naszej codziennej działalności. Ponadto umożliwia nagłośnienie zatrudnienia wspomaganego, tak, aby idea ta trafiła do większej liczby odbiorców.

Giełda Mocy jest również okazją do zaprezentowania sylwetek uczestników, którzy, dzięki wysiłkowi włożonemu w samorozwój stali się gotowi do podjęcia zatrudnienia. Mogą oni opowiedzieć o swoich doświadczeniach, umiejętnościach i zdolnościach pracodawcom zainteresowanym podjęciem dobrych praktyk. Taka formuła niweluje granice społeczne podziału na osoby pełno- i niepełnosprawne, doprowadzając do spotkania na bezpiecznym i otwartym gruncie.

Tegoroczna edycja Giełdy Mocy ma również charakter konferencyjny. Tworzy wspólne forum do wypowiedzi osób z niepełnosprawnością, pracodawców oraz trenerów pracy. Dzięki temu firmy, które jeszcze nie podjęły działań mających na celu wprowadzenie zatrudnienia wspomaganego mogą dowiedzieć się z pierwszej ręki szczegółów tego procesu. Przedstawiciele firm mają okazję do poznania zalet, korzyści i trudności w przebiegu zatrudnienia wspomaganego.