Program

up

Oficjalne otwarcie finału VI edycji Giełdy Mocy

Marta Perkowska – prezes Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Ewa Pisula – prof. zw. Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Jean-Michel Kaleta – prezes firmy SITA Polska Sp. z .o.o.
Współczesne wyzwania zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnościami

Rafał Dziurla – prezes Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, doktorant Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Węgierski model zatrudnienia wspomaganego

Eszter Madi-Szabo i Bela Kotroczo – Fundacja Salva Vita (Węgry)
Proces zatrudnienia wspomaganego i dobre praktyki współpracy z pracodawcami w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi – materiał filmowy

Paulina Sontowska – doradca zawodowy Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
Debata z udziałem – osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin, specjalistów ds. zatrudnienia, instytucji rządowych i samorządowych oraz pracodawców

PANEL I Zatrudnienie wspomagane osób z niepełnosprawnościami – wyzwania współczesności m.in. z udziałem: przedstawiciela Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, pracodawców: L’Oreal Polska, Mc Donald’s Polska
PANEL II Forum Zaangażowanych Pracodawców – inwestycja w kapitał ekonomiczny i kapitał społeczny m.in. z udziałem: przedstawiciela Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Urzędu Pracy m.st. Warszawy, Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, pracodawcy: SITA Polska i Sodexo Polska
Indywidualne spotkania z kandydatami do pracy

Catering przygotowany przez partnera wydarzenia – Sodexo Polska Sp. z o.o.

Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o potwierdzenie udziału: p.sontowska@otwartedrzwi.pl / 519 133 011