CHESZ ZATRUDNIĆ / MASZ OFERTĘ – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zespół specjalistów Stowarzyszenia Otwarte Drzwi pomoże Państwu w:

  • rekrutacji wśród uczestników placówek rehabilitacyjnych odpowiedniego kandydata do pracy;
  • doradztwie dotyczącym korzyści i dofinansowań, które są dostępne dla pracodawcy zatrudniającego pracownika z niepełnosprawnością;
  • przeszkoleniu nowego pracownika, aż do jego całkowitego usamodzielnienia;
  • szkoleniu dla zespołu pracowników z zakresu współpracy i metod komunikacji z niepełnosprawnym pracownikiem;
  • stałym wsparciu i doradztwie przez cały okres zatrudnienia.

Zapraszamy do kontaktu:

p.ulanowska@otwartedrzwi.pl / 519 133 011