Tak, wszystko się udało!

Wczorajszy Finał Giełdy Mocy zgromadził wielu wspaniałych ludzi: przede wszystkim kandydatów, którzy zaprezentowali się z najlepszej strony; ludzi biznesu wrażliwego społecznie, rozumiejących i otwartych przedsiębiorców; przedstawicieli urzędów i instytucji, którzy dzielili się doświadczeniem zatrudnienia wspomaganego i zachęcali innych do praktykowania tej formy pracy; i w końcu nas – zespół Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, który pragnie w tym miejscu podziękować wszystkim bez wyjątku, ponieważ każdy wniósł w to wspaniałe wydarzenie własny wkład.