Sylwester Kopeć

Sylwester Kopeć

Sylwester Kopeć

WYKSZTAŁCENIE:

1975 – 1978 - Technikum mechaniczne w Kielcach

Zawód: technik mechanik specjalność budowa maszyn

1972 – 1975 - Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Kielcach

Zawód: mechanik

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

12.2001 – 04.2015 - Enco

Stanowisko: początkowo magazynier, od 2002 robotnik gospodarczy
 • ochrona obiektu
 • nadzór nad dostępem do obiektów
 • prace porządkowe na terenie obiektu

12.1987 – 06.1996 - WZUI „Meremat”

Stanowisko: kontroler jakości, magazynier
 • kontrola jakości produktów i półproduktów
 • prowadzenie magazynu

03.1984 - 11.1987 - Komenda Chorągwi ZHP Kielce

Stanowisko: starszy instruktor, kierownik referatu harcerskiego i starszoharcerskiego
 • nadzór nad ośrodkami harcerstwa w rejonie Kielc
 • szkolenie nauczycieli – opiekunów harcerstwa w szkołach w rejonie Kielc
 • organizacja wyjazdów i obozów
 • prowadzenie dokumentacji ZHP

07.1978 - 02.1984 - FŁT „Iskra”

Stanowisko: brygadzista zespołu kontroli jakości
 • nadzór pracy zespołu kontrolującego jakość produktów
 • szkolenie pracowników

UMIEJĘTNOŚCI:

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • sumienność i odpowiedzialność w działaniu
 • umiejętność planowania
 • umiejętność zarządzania zespołem
 • umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera
 • podstawowa znajomość języka rosyjskiego

ZAINTERESOWANIA:

 • literatura głównie historyczna (Krawczuk, Ludlum)
 • muzyka (pop m.in Budka Suflera, klasyka rocka)

INFORMACJE DODATKOWE:

 • uprawnienia kontroli jakości II stopnia NOT
 • stopień harcmistrza – ukończenie Centralnej Szkoły ZHP „Nadwarciański Gród”


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zm.)