Trener pracy

Wspiera osoby z niepełnosprawnością oraz, pełni rolę pośrednicząco-edukacyjną względem pracodawcy i współpracowników.


Ma za zadanie bezpieczne wprowadzenie nowego pracownika na stanowisko pracy. Zapewnia poczucie komfortu w nieznanej sytuacji oraz pomaga wdrożyć się do obowiązków. Ważne jest tutaj uczenie poprzez prezentowanie zadań i wspólne ich wykonywanie w celu jak najlepszego zapoznania się aż do nabycia potrzebnych umiejętności. Często pojawia się również aspekt pomocy w organizacji zadań – co niejednokrotnie stanowi niemałe wyzwanie dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W ten sposób wdrożenie nie jest obciążające dla pozostałych członków zespołu oraz stresujące dla nowego pracownika.

Na osoby z niepełnosprawnością intelektualną w większym stopniu wpływają trudności rodzinne i inne sytuacje pozazawodowe. Bardziej prawdopodobne jest, że zachwiania zwyczajowego trybu życia wpłyną na funkcjonowanie w pracy. Z tej też przyczyny ważne jest aby pracodawca informował trenera pracy nawet o niewielkich problemach związanego z nim pracownika. Wówczas trener pracy może odpowiednio szybko zareagować i wesprzeć uczestnika, z którym pracuje. W przypadku Stowarzyszenia Otwarte Drzwi wsparcie to jest o tyle skuteczne, co kompleksowe – poza wsparciem w miejscu pracy uczestnik może liczyć na szereg innych specjalistów (asystentów, psychologów, instruktorów), którzy oferują pomoc w wielu aspektach życia.

Względem pracodawcy działania trenera pracy w pierwszym okresie – podejmowania współpracy z firmą – najważniejsza jest edukacja. Chodzi o przekazanie potencjalnemu pracodawcy informacji ogólnych na temat zatrudnienia osób z niepełnosprawnością – ich zalet, korzyści finansowych oraz możliwości. Przekazanie informacji o mocnych (ogólnie rzecz ujmując) stronach naszych uczestników, ich zdolnościach i formach nabywania kwalifikacji. Niemniej istotne są informacje o zmniejszeniu składek na PFRON, a nawet dofinansowaniach do stanowisk pracowników z niepełnosprawnością.

Jeśli pracodawca zainteresowany jest współpracą, a oferowane przez niego stanowisko jest lub może być dostosowane do możliwości konkretnej osoby – czas na rozmowę o pracę. Na tym etapie ważne jest, aby pracodawca poznał mocne, ale również słabe strony pracownika. Specyficzne trudności (czy to związane z uwagą, pamięcią czy emocjami), jeśli zostaną scharakteryzowane na początku nie będą zaskoczeniem, gdy ujawnią się w późniejszym czasie. Czyli obawy przed nieznanym zostaną zniwelowane.

Ważne, aby w tej edukacji uczestniczyli, na ile to możliwe, przyszli współpracownicy osoby z niepełnosprawnością. Często pomijani w procesie decyzyjnym, to oni w dużej mierze wpłyną na skuteczność procesu zatrudnienia wspomaganego. Poprzez swoje nastawienie, otwartość sprawią, że nowy pracownik poczuje się mile widziany i doceniany lub, wręcz przeciwnie, oceniany negatywnie i niechciany.