Forum Zaangażowanych Pracodawców

Stwarza warunki, w których partnerzy biznesowi mają szansę do wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą, wzajemnej inspiracji oraz networkingu.


Zespół specjalistów Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w zakresie zatrudniania wspomaganego osób z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności utworzyło przestrzeń do wspólnego dialogu. Do udziału w pierwszym spotkaniu zaproszono przedstawicieli Firm: Sodexo Polska, Fabryka L’orela Polska, Kosmepol Sp. z o.o., SITA Polska, Hotele De Silva.

Obszary tematyczne, które zostały poruszone na pierwszym spotkaniu oraz poddane szczegółowejobejmowały:

  • Przygotowanie zespołu pracowniczego na pracownika z niepełnosprawnością. W jaki sposób szkolić i jak pracować z zespołem by zmieniać ich nastawienie?
  • Szkolenie pracownika z niepełnosprawnością, jak dostosować treść, formę przekazu dla różnych grup niepełnosprawności.
  • W jaki sposób się komunikować czy język był zrozumiały? Warto mieć świadomość, że nie wszyscy rozumieją język korporacyjny, że nasze komunikaty dla innych nie muszą być oczywiste.
  • Sposoby na przekazywanie informacji pomiędzy różnymi osobami: pracownik z niepełnosprawnością, bezpośredni przełożony, pracownik działu HR, trener pracy.
  • Omówienie sytuacji, kiedy brak informacji spowodował straty zarówno dla firmy, jak i pracownika z niepełnosprawnością.
  • Jak wspierać pracę osób niepełnosprawnych by się odnalazły i efektywnie pracowały z wskaźnikami, planami firm korporacyjnych.
  • Sztuka przekazywania negatywnego feedbacku.
  • Jak pracować z osobą z niepełnosprawnością i uchronić siebie i zespół przed jej „zagłaskaniem”.

Forum ma formułę otwartą także dla innych przedstawicieli pracodawców. Jeżeli są Państwo zainteresowani by wspólnie z nami tworzyć tę grupę to zapraszam do kontaktu:
p.sontowska@otwartedrzwi.pl / 519 133 011