Kandydat do pracy

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną zazwyczaj mają problem z samodzielnym znalezieniem dobrego miejsca pracy.


Trudnościami obwarowane jest już samo poszukiwanie pracy – korzystanie ze stron internetowych z ofertami, napisanie CV oraz aplikowanie na wybrane stanowisko. Rzeczy te wymagają szeregu umiejętności często niedostępnych osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Wiele osób z niepełnosprawnością obawia się, że znalezienie pracy przekreśli szanse na rentę bądź spowoduje jej zawieszenie. Jest to często spowodowane nieznajomością aktów prawnych i kwot zarobków, od których następuje zawieszenie renty. Kolejną obawą jest ubieganie się, nierzadko wielokrotne, o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Stan zatrudnienia, w przekonaniu osób niepełnosprawnych, może spowodować utrudnienia w staraniach o rentę. Ponadto samo podjęcie pracy wiąże się z wizytami u lekarzy, podpisywaniem umów i obsługiwaniem konta bankowego, co również może wpłynąć zniechęcająco bądź odstraszająco na potencjalnego pracownika.

Radzenie sobie ze zmianami i nowościami to kolejna trudność, którą napotykają na swojej drodze pracownicy z niepełnosprawnością intelektualną. Rozpoczęcie pracy w nowym, nieznanym miejscu i wykonywanie nowych obowiązków (czy też obowiązków znanych w nowy sposób) może być przytłaczające. Zapamiętanie dojazdu do miejsca pracy, kolejnych zadań, rozkładu pomieszczeń i przedmiotów to nie lada wyzwanie. Obawy mogą również dotyczyć poznania nowych osób. Czy okażą się cierpliwe, akceptujące, otwarte, miłe? Czy też będą pospieszały, krzyczały i zabraknie im cierpliwości?

Wielu pracodawców oczekuje dużej samodzielności zarówno w zakresie wykonywania, jak i planowania swojej pracy. Niestety, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną takie oczekiwania niejednokrotnie okazują się zbyt wygórowane. W wielu miejscach pracy nawet jeśli odbywa się szkolenie, to trwa ono krótko, a po jego zakończeniu od pracownika oczekuje się znajomości swoich zadań.

Zrozumiałym więc staje się, że podjęcie nowej pracy, stresujące dla każdego, w przypadku pracowników z niepełnosprawnością intelektualną obostrzone jest dodatkowymi trudnościami.