Rekomendacje

mpips155

Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

patronat_img
mpips155

Robert Kwiatkowski – Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

pfron_img
mpips155

Ambasada Węgier
Iván Gyurcsík – Ambasador

ambasada_img
mpips155

SITA Polska Sp. z o.o.
Paweł Bechciński – Dyrektor ds. Rekrutacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich

suez_img
mpips155

ANDRA Sp. z o.o.
Łukasz Świątkowski – Prezes Zarządu

andra_img
mpips155

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Jarosław Duda – Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

andra_img