Przemysław Chojnacki

Przemek Chojnacki

Przemek Chojnacki

WYKSZTAŁCENIE:

2004 – 2007 - Liceum Ogólnokształcące

Profil: matematyczno – informatyczny

Uzyskanie świadectwa dojrzałości


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

07.2015 – 08.2015 - SITA POLSKA

Stanowisko: Praktykant

 • aktualizacja danych użytkowników w Active Directory
 • tworzenie raportów danych w Active Directory w języku Python
 • wsparcie Działu IT w bieżącej pracy

KURSY I SZKOLENIA:

03.2014 – 06.2014 - Zakład Doskonalenia Zawodowego

Komputerowe wspomaganie firmy z elementami administracyjno - biurowymi (120 h)

11.2013 – 12.2013 - GoWork

Bezpieczeństwo IT – szkolenie dla administratorów (90 h)


UMIEJĘTONOŚCI:

 • tworzenie stron internetowych: HTML, CSS, JavaScript, PHP
 • programowanie w języku C++
 • obsługa systemu operacyjnego Linux
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office
 • zdolności matematyczne i analityczne
 • rozumienie dokumentacji informatycznej w języku angielskim

ZAINTERESOWANIA:

 • grafika komputerowa (w programie GIMP)
 • programowanie

INFORMACJE DODATKOWE:

 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zm.)