Patryk Myszyński

Patryk Myszyński

Patryk Myszyński

WYKSZTAŁCENIE:

1999 – 2002 - Gimnazjum dla dorosłych nr 1 w Warszawie


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

03-05.2015 - McDonald’s Polska Sp Z o.o.

Stanowisko: Pracownik porządkowy

09.2014 - Obecnie - Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Partnerzy

Zajęcia w pracowniach: komputerowej, umiejętności życiowych i w ceramicznej


UKOŃCZONE KURSY:

11.2014- Kurs kulinarny organizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie


ATUTY:

  • Odpowiedzialny i uczciwy
  • Sumienny i dokładny
  • Bezkonfliktowy

ZAINTERESOWANIA:

  • Sport, głównie piłka nożna i ręczna

INFORMACJE DODATKOWE:

  • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • Książeczka do celów sanitarno–epidemiologicznych


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zm.)