Patryk Myszyński

Patryk Myszyński

Patryk Myszyński

WYKSZTAŁCENIE:

09.1999 - 04.2002 Gimnazjum dla Dorosłych nr 1 w Warszawie


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

23.03.2015 - 31.05.2015 McDonald’s Polska Sp. z o.o. Stanowisko : pracownik restauracji

09.2014 - obecnie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi - Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Partnerzy. Zajęcia w pracowniach: komputerowej ,plastycznej i ceramicznej oraz umiejętności życiowych


UKOŃCZONE KURSY:

09.2014 Kurs kulinarny organizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie ukończony uzyskaniem certyfikatu zawodowego


UMIEJĘTNOŚCI/CECHY OSOBOWOŚCI:

  • odpowiedzialny i uczciwy
  • sumienny i dokładny
  • bezkonfliktowy

ZAINTERESOWANIA:

  • sport
  • piłka nożna

INFORMACJE DODATKOWE:

  • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych


  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zm.)