Partnerzy i Partonaty

PATRONAT HONOROWY
up

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Krzysztof Michałkiewicz – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

pfron

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Robert Kwiatkowski – Prezes Zarządu

ambasada

Ambasada Węgier
Iván Gyurcsík – Ambasador

PARTNERZY MERYTORYCZNI
salva

Fundacja SALVA VITA (Węgry)

Fundacja Salva Vita powstała w 1993 roku Jej głównym celem jest tworzenie równych warunków społecznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz budowanie wielobarwnego, zintegrowanego społeczeństwa.
System pracy Fundacji jest opary na metodologii zaczerpniętej z USA i w inteligentny sposób dopasowanej do węgierskich realiów i potrzeb osób z wszelkiego rodzaju niepełnosprawnościami. W swojej pracy stawiają na dobre rozpoznanie, zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Określają potrzeby tworząc mapę mocnych i słabych stron, wskazując przy okazji obszary wymagające poprawy i kierując swoich klientów podczas zindywidualizowanej pracy w stronę zatrudnienia.
Salva Vita posiada również bogate doświadczenia w obszarze zatrudnienia osób ze spectrum autyzmu, wykorzystując metodę opartą na pełnym rozpoznaniu możliwości i potrzeb. Co pozwala w skuteczny sposób odnajdywać się dorosłym osobom z tym rodzajem niepełnosprawności w środowisku alternatywnego zarządzania zasobami ludzkimi.

polska

Polska Unia Zatrudnienia Wspomaganego

Związek stowarzyszeń, który zajmuje się propagowaniem i rozwojem metody zatrudnienia wspomaganego. Celem działalności Polskiej Unii jest działanie w interesie osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie podjęcia i utrzymania płatnego zatrudnienia na otwartym rynku pracy oraz wspieranie rozwoju zawodowego tych osób

katedra

Katedra Psychologii Rehabilitacyjnej na Wydziale Psychologii UW

Katedra kierowana jest przez prof. Ewę Pisulę. Pracownicy Katedry prowadzą projekty badawcze dotyczące m.in.: funkcjonowania społecznego oraz poznawczego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, diagnozy całościowych zaburzeń rozwoju, funkcjonowania rodzin dzieci z autyzmem, psychologicznych i socjologicznych aspektów funkcjonowania społeczności głuchych i kulturą głuchych oraz psychologii zdrowia. Wyniki badań publikowane są w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i krajowym oraz w zbiorach naukowych, redagowanych przez pracowników Katedry. Prowadzone są także zajęcia specjalizacyjne i fakultatywne, zajęcia na studiach podyplomowych oraz na studiach w j. angielskim (WISP).

PARTNER STRATEGICZNY
suez_g
Misją Fundacji SUEZ Jesteśmy z Tobąjest pomoc społeczna, w tym wsparcie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zawodowemu tych osób, pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, a także podejmowanie działań mających na celu wyrównanie szans na znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Dzięki współpracy SITA POLSKA i Fundacji SUEZ Jesteśmy z Tobą, w centrali SITA Polska w Warszawie zatrudnione zostały 4 osoby z niepełnosprawnościami na stanowiskach administracyjnych, do czego inspiracją były m.in. poprzednie edycje Giełdy Mocy. Fundator Fundacji – spółka SITA Polska, należąca do Grupy SUEZ, świadczy kompleksowe usługi w zakresie gospodarki odpadami – odbiór, transport oraz recykling i odzysk zasobów – dla Klientów przemysłowych i instytucjonalnych.
PARTNERZY
suez_g
Spółka Hotele DeSilva sp. z o.o. powstała w 2006 roku. Bodźcem do powstania spółki był naturalny rozwój usług we wszystkich krajach, które dołączyły do Unii Europejskiej, w tym rozwój branży hotelarskiej oraz rosnące zainteresowanie przyjazdami turystycznymi i biznesowymi do Polski i krajów Europy Wschodniej.
suez_g
Sodexo to społeczność składająca się z klientów, konsumentów i pracowników. Oferuje szeroki wachlarz usług, dzięki któremu wpływamy na poprawę jakości życia, a jednocześnie na realizację celów Klientów i ich Pracowników. Jako pracodawca, Sodexo wspiera różnorodność i wyraża sprzeciw wobec wykluczeniu. W pełni szanujemy i respektujemy prawa człowieka w miejscu pracy, zapewniamy swoim pracownikom zdrowe i bezpieczne warunki pracy.
PATRONI
up

Urząd Pracy m. st. Warszawa

Urząd Pracy m.st. Warszawa to instytucja zajmująca się zatrudnieniem właściwie we wszystkich aspektach: Urząd oferuje oferty pracy, pomoc doradców zawodowych, kursy i szkolenia, specjalne programy dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy, usługi dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, staże, stypendia, różnorodne formy wsparcia. Organizuje i uczestniczy w targach pracy oraz innych wydarzeniach związanych z rynkiem pracy. Oferta Urzędu Pracy dotyczy zarówno tych, którzy pragną znaleźć lub zmienić pracę, jak również pracodawców i przedsiębiorców.

praca_pl
Praca.pl to jeden z największych serwisów z oferami pracy w Polsce. Jest także jednym z najczęściej odwiedzanych przez osoby poszukujące pracę, a także pracodawców, którzy w łatwy sposób mogą dzięki portalowi rekrutować pracowników do swoich firm. Portal zawiera również najświeższe informacje dotyczące rynku pracy i prawa pracy. Prowadzi działalność ułatwiającą znalezienie zatrudnienia, m.in. poprzez rozbudowany dział poświęcony metodom poszukiwania pracy oraz angażowania się w wydawanie poradników z tej dziedziny.
wawa-ngo-logo2
Patronat nad naszym wydarzeniem sprawuje portal ngo.pl – największy w Polsce portal zajmującym się tematyką społeczeństwa obywatelskiego. To kompleksowe, użyteczne, bezpłatne źródło informacji i kontaktów, narzędzie promocji dla organizacji oraz możliwość prowadzenia dyskusji, dzielenia się opiniami. Od 2000 roku ngo.pl codziennie pomaga działać stowarzyszeniom i fundacjom w całej Polsce.

warszawa_g
Zadanie publiczne: „Giełda Mocy – targi pracy osób z niepełnosprawnościami” zostało powierzone do realizacji Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi przez Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa.