Natalia Bartczak

Natalia Bartczak

Natalia Bartczak

WYKSZTAŁCENIE:

2008 – 2013 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr. 53 w Warszawie

Zawód: Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej


UKOŃCZONE KURSY:

2014 - Kurs „Profesjonalne utrzymanie czystości” organizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

2010 - Kurs kulinarny „Gastronomia”


UMIEJĘTNOŚCI:

  • dobra organizacja w pracach porządkowych
  • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
  • umiejętność pracy z osobami niepełnosprawnymi

ZAINTERESOWANIA:

  • muzyka, książki
  • kino i teatr

INFORMACJE DODATKOWE:

  • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 02-P


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zm.)