Monika Rejch

Monika Rejch

Monika Rejch

WYKSZTAŁCENIE:

2008-2011 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr. 54 w Warszawie

2005-2008 - Gimnazjum Nr 147 w Warszawie


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

10.2014 - Bursa Szkolna nr 4 w Warszawie

Praktyki na stanowisku: Pomoc kuchenna


UKOŃCZONE KURSY:

2011 - obecnie - Praca w pracowniach Ośrodka Dziennego Pobytu Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

11.2011 - Ukończone szkolenie „Pomoc kuchenna”, WSI „Warszawska”

11.2012 - Ukończony kurs „Patchwork”, Stowarzyszenie Akademia Łucznica


UMIEJĘTNOŚCI:

  • znajomość obsługi komputera w stopniu dobrym (Internet, MS Office)
  • umiejętność pracy w zespole
  • dokładność w sprzątaniu
  • skrupulatna pomoc kuchenna

ZAINTERESOWANIA:

  • sport (jazda na rowerze, gra w piłkę nożną)
  • gry komputerowe
  • muzyka
  • działania wolontariackie na rzecz seniorów

INFORMACJE DODATKOWE:

  • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zm.)