Monika Bentkowska o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami

Giełda Mocy - Monika Bentkowska

Stowarzyszenie wielokrotnie miało przyjemność współpracować z firmą Sodexo Polska. Sodexo zostało wielokrotnie nagradzane za dobre praktyki zatrudniania, respektowanie praw człowieka w miejscu pracy, poszanowanie różnorodności oraz politykę antydyskryminacyjną. Firma znakomicie rozumie „jak to jest” zatrudniać osoby niepełnosprawne. Podpisana przez Sodexo Karta Różnorodności jest wymownym dowodem dołączenia przez firmę do elitarnej grupy najbardziej wrażliwych społecznie pracodawców. Pani Monika Bentkowska, Dyrektor Zasobów Ludzkich w Sodexo Polska, ujmuje to w następujący sposób:
„W dzisiejszych czasach, niepełnosprawność nie skazuje ludzi na trwanie w bezczynności i bezradności. Osoby z różnymi dysfunkcjami mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony różnych organizacji i instytucji, dających możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Jesteśmy dumni, że uczestniczymy w programie zatrudnienia wspomaganego i dzięki stałej, efektywnej i przyjaznej współpracy z trenerami pracy obserwujemy jak nasi niepełnosprawni pracownicy rozwijają swoją samodzielność i autonomię. Dzięki systematycznemu wsparciu ze strony trenerów, ale także otwartości naszych zespołów tworzymy stabilne, trwałe i przyjazne miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami.”

Monika Bentkowska, Dyrektor Zasobów Ludzkich, Sodexo Polska