Martyna Jarmocewicz

Praca w charakterze trenera pracy daje mi ogromna satysfakcje. Świadomość, że dzięki mojej pomocy osoby niepełnosprawne maja możliwość podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy, wyzwala we mnie zapal do pracy każdego dnia. Nie zawsze wszystko jest proste, ale dzięki zaangażowaniu i cierpliwości można zdziałać naprawdę wiele. To z nami uczestnik dzieli się swoimi obawami i sukcesami. Idziemy wspólnie w jednym kierunku – zatrudnienia wspomaganego.