Marek Niski

Marek Niski

Marek Niski

WYKSZTAŁCENIE:

2007 – 2010 - Zespół Szkół Specjalnych , Ul. Elektoralna 12/14


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

07.2015 - 10.2015 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Praga Północ m. st. Warszawy

Staż zawodowy organizowany ze środków Urzędu Pracy

Stanowisko – Pracownik porządkowy

2011 - Obecnie - Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

Zajęcia w pracowniach:

  • gospodarstwa domowego, administracyjno-biurowej
  • komputerowej, plastycznej i ceramicznej

UKOŃCZONE KURSY:

10.2011-11.2011 - Warsztaty z zakresu edukacji ekonomicznej

Projekt „Integracja dla samodzielności” - Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

11.2011 - Ukończony kurs patchwork – Ośrodek Szkoleniowy Łucznica


UMIEJĘTNOŚCI:

  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
  • umiejętność pracy w zespole

ZAINTERESOWANIA:

  • pływanie, muzyka, film, kręgle

INFORMACJE DODATKOWE:

  • orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zm.)