Łukasz Ofiarzewski

Łukasz Ofiarzewski

Łukasz Ofiarzewski

WYKSZTAŁCENIE:

2007 – 2010 - Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

09.2010 – 02.2013 - Przedszkole Specjalne nr 213

Stanowisko: woźny-asystent
 • wsparcie kadry przedszkola w opiece nad dziećmi
 • asystowanie dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie i ruchowo
 • prace porządkowe

07.2010 – 08.2010 - Przedszkole Specjalne nr 213 – oddziały rewalidacyjno-wychowawcze

Stażysta:
 • wsparcie kadry w opiece nad młodzieżą z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności
 • asystowanie osobom niepełnosprawnym

UMIEJĘTNOŚCI:

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • umiejętność pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo, empatia i wrażliwość rzetelność, sumienność i odpowiedzialność przy wypełnianiu obowiązków
 • punktualność i dobra organizacja pracy własnej
 • bardzo dobra orientacja w przestrzeni miejskiej
 • umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym (Internet, pakiet Office – ECDL BASE CERTIFICATE)
 • podstawowa znajomość języka angielskiego

ZAINTERESOWANIA:

 • muzyka (pop, rock, regge, rap)
 • wyjścia kulturalno-oświatowe

INFORMACJE DODATKOWE:

 • orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności
 • książeczka do celów sanitarno–epidemiologicznych


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zm.)