Krzysztof Kwiatkowski

Krzysztof Kwiatkowski

Krzysztof Kwiatkowski

WYKSZTAŁCENIE:

2004 - 2009 - Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, kierunek: historia


WOLONTARIAT:

2012 - praktyka w księgarni na Pradze w Warszawie


UMIEJĘTNOŚCI:

  • wrażliwość i troska o innych w tym osoby starsze, dzieci i niepełnosprawnych
  • kreatywność
  • cierpliwość
  • ostrożność
  • zdolności plastyczne
  • umiejętność obsługi komputera w stopniu dobrym (Internet, Word)
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego

ZAINTERESOWANIA:

  • ogrodnictwo, historia, książki, malarstwo, film, wędkarstwo

INFORMACJE DODATKOWE:

  • orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności
  • kurs archiwisty w Archiwum Akt Nowych


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zm.)