Konferencja – Zatrudnienie wspomagane szansą na lepszą jakość życia. Nowe spojrzenie na możliwości osób z niepełnosprawnościami

Dokładnie tydzień temu – 12 maja byliśmy na konferencji naukowej z cyklu doradztwo zawodowe w rehabilitacji, pod tytułem:”Zatrudnienie wspomagane szansą na lepszą jakość życia. Nowe spojrzenie na możliwości osób z niepełnosprawnościami”, zorganizowanej przez Polską Federację Zatrudnienia Wspomaganego oraz Akademię Pedagogiki Specjalnej.

Konferencja była adresowana do przedstawicieli świata nauki oraz do praktyków: trenerów pracy, doradców zawodowych, terapeutów zajęciowych i nauczycieli oraz do wszystkich organizacji, zainteresowanych tematyką niepełnosprawności i rynku pracy. Celem konferencji było: zaprezentowanie teoretycznych, prawnych oraz organizacyjnych podstaw zatrudnienia wspomaganego, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, wymiana doświadczeń oraz budowanie współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami”.