Iga Jendrych

Iga Jendrych

Iga Jendrych

WYKSZTAŁCENIE:

2014 – 2015 - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Kierunek: Seksuologia Kliniczna; Studia podyplomowe

2013 – 2014 - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Kierunek: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi; Studia podyplomowe

2007 - 2012 - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Kierunek: Psychologia (jednolite magisterskie); specjalizacje

  • psychoterapia i terapia seksualna
  • psychologia mediów

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

04.2015 - 07.2015 - Universal McCann

Stanowisko: Stażystka Działu HR – Home Office

(stworzenie bazy danych Uczelni Wyższych na Mazowszu, tworzenie i zamieszczanie ogłoszeń, selekcja CV, udział w rozmowach kwalifikacyjnych z Kandydatami)

07.2014 – 09.2014 - Expedite Management Sp. z o.o.

Stanowisko: Ankieter-Analityk internetowy – Home Office

(przeprowadzanie i weryfikacja ankiet konsumenckich drogą internetową)

11.2013 – 02.2014 - Projekt O! Wioletta Pietrzyk

Stanowisko: Asystentka administracyjna – Home Office (staż)

(wykonywanie wszelkich prac administracyjno-biurowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem gabinetu psychoterapeutycznego)

10.2011 – obecnie - Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Ośrodek „Partnerzy”

(organizacja i prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami – wolontariat)

04.2008 – 11.2008 - Galeria „Apteka Sztuki”

Stanowisko: Specjalista ds. administracji

(pisanie uzasadnień merytorycznych do projektów europejskich, obsługa sekretariatu, aktualizacja bazy danych Klientów)


KURSY I SZKOLENIA:

03.2015 – 04.2015 - Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku

Projekt „Lepsze Perspektywy – aktywizacja osób niepełnosprawnych”

Szkolenie „Grafik komputerowy i webdesigner” (Corel X5)

12.2012 – 06.2013 - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Projekt „Start dla innowacyjnych firm II” - Moduły „Innowacyjność i twórcze myślenie”, „Działalność w Internecie”, „Kobieta w biznesie”

11.2011 – 01.2012 - Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy

(portret psychologiczny ofiary i sprawcy; interwencja kryzysowa; PTSD i inne)

11.2006 – 12.2006 - ZDZ w Warszawie – Ośrodek Kształcenia zawodowego nr 2

Kurs zawodowy: Pomoc biurowa

(obsługa i technika pracy biurowej; ewidencja korespondencji; obsługa sekretariatu i klientów i inne)


UMIEJĘTNOŚCI:

  • dobra obsługa komputera – pakiet MS Office; Internet
  • umiejętność pracy w zespole
  • praktyczne zastosowanie elektronicznych narzędzi biurowych (Fakturowanie Commerbusiness) i aplikacji internetowych (OneDrive)
  • język angielski – poziom podstawowy

ZAINTERESOWANIA:

  • komunikatywność, wysokie umiejętności interpersonalne
  • zaangażowanie
  • odpowiedzialność

INFORMACJE DODATKOWE:

Z powodu niepełnosprawności ruchowej w stopniu znacznym, preferuję pracę zdalną o charakterze administracyjno-biurowym, w czym mam już doświadczenie lub w branży psychologicznej, co będzie zgodne z moim wykształceniem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zm.)