Martyna Jarmocewicz

Praca w charakterze trenera pracy daje mi ogromna satysfakcje. Świadomość, że dzięki mojej pomocy osoby niepełnosprawne maja możliwość podjęcia zatrudnienia […]

Zatrudnienie wspomagane

Aktywizacja zawodowa i wsparcie w zatrudnieniu to kluczowe elementy kompleksowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, który realizujemy w Stowarzyszeniu.

Dołącz do nas!