Zatrudnienie wspomagane

Aktywizacja zawodowa i wsparcie w zatrudnieniu to kluczowe elementy kompleksowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, który realizujemy w Stowarzyszeniu.

Dołącz do nas!