Dorota Sobiech

Dorota Sobiech

Dorota Sobiech

WYKSZTAŁCENIE:

2012-2015 Zespół Szkół Specjalnych numer 105 im. Kazimierza Kirejczyka w Warszawie. Kierunek: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

2012 – 2015 Praktyki zawodowe w hotelach: Ibis ,FZZ Metalowcy, Novotel


UKOŃCZONE KURSY:

Kurs kulinarny organizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie ukończony uzyskaniem certyfikatu zawodowego

UMIEJĘTNOŚCI/CECHY OSOBOWOŚCI:

 • gotowanie
 • pieczenie
 • sprzątanie
 • energiczna
 • odpowiedzialna
 • sumienna

ZAINTERESOWANIA:

 • taniec
 • śpiewanie
 • robienie biżuterii
 • jazda na rowerze

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym 01-U


 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zm.)