Bartosz Myszkowski

Bartosz Myszkowski

Bartosz Myszkowski

WYKSZTAŁCENIE:

2009 – 2012 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 54 w Warszawie

Zawód: introligator


UKOŃCZONE KURSY:

2014 - Kurs profesjonalnego utrzymania czystości

2012 - Warsztaty z zakresu kluczowych umiejętności społeczno-zawodowych

2012 - Indywidualne zajęcia praktyczne z zakresu prac na stanowisku pomocy biurowej


UMIEJĘTNOŚCI:

  • dobra organizacja własnej pracy
  • umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym (Internet, pakiet Office)
  • dobra orientacja w pracach biurowych, introligatorskich, a także przy archiwizacji dokumentów

ZAINTERESOWANIA:

  • kino
  • sport, piłka nożna
  • wycieczki
  • poszukiwanie informacji w sieci

INFORMACJE DODATKOWE:

  • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 03-L


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zm.)