Anna Stefańska

Anna Stefańska

Anna Stefańska

WYKSZTAŁCENIE:

1996 - 1999 - Niepubliczna Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia w Warszawie

Zawód: fryzjer

1999 - 2002 - Niepubliczne Technikum Wieczorowe Zakładu Doskonalenia w Warszawie

Zawód: technik usług fryzjerskich


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

06.2012 – obecnie - EKON

Stanowisko: pracownik ochrony środowiska - „mrówka”

Zakres obowiązków: odbiór odpadów niebiodegradowalnych od mieszkańców


MOCNE STRONY:

  • sumienność
  • wysoka kultura osobista
  • obowiązkowość

ZAINTERESOWANIA:

  • medycyna
  • ceramika
  • fotografia

INFORMACJE DODATKOWE:

  • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 02-P


  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zm.)